Van inzicht naar impact

Voor wie

Consultants bij de grote firma's gebruiken een aantal mooie vaardigheden om hun klanten te helpen. Maar al beweren ze allemaal hun eigen aanpak te hebben, ze gebruiken dezelfde theorieën, technieken en inzichten. Die vaardigheden zijn handig voor iedereen, ook als je niet consultant bent. Want ongeacht of je voor een non-profit organisatie of voor een multinational werkt, ook jij zult ooit een advies moeten geven.

 

Hoe je dat gestructureerd doet, wordt in deze modules geleerd. Leer de aanpak gewoon zelf, en hou die consultant buiten de deur!

Deze trainingen kunnen worden gegeven aan groepen tot 20 personen. Je krijgt bij grotere groepen wel minder persoonlijke aandacht. Het kan dan handig zijn een tweede trainer in te zetten.

Bepaal zelf wat

Kies alleen die modules die je nodig hebt. Iedere training kan aaneensluitend worden gegeven, of verdeeld over een aantal dagen. Om je een idee te geven:

  • Knowledge Booster - een sessie van 1 tot 3 uur over één specifiek onderwerp. De langere sessies bevatten ook een praktijkoefening
  • Eéndaagse - 3 tot 5 onderwerpen binnen een thema. Bijvoorbeeld 'Van klantvraag tot hypothese: focus je werk waar je impact hebt'. Deze training gaat over de eerste twee blokken hieronder.
  • Meerdaagse - 3 tot 5 dagen waarin de volledige cyclus van vraag tot voorstel wordt doorlopen aan de hand van een casus die we toepassen op jouw bedrijf. Deze training is een ideale kandidaat om op een externe locatie te doen. Je kunt deze ook over een aantal weken heen geven. Bij langere trainingen met veel deelnemers kan een tweede trainer worden ingezet.
  • Coaching - na een training kunnen cursisten in een aantal terugkomdagen persoonlijk worden begeleid.

 

Hieronder zie je twee verschillende manieren om een consultingproject te doen. Beide aanpakken zijn gebaseerd op een zeer nauwe samenwerking met je klant. De tweede, Design Thinking, vereist ook nog een nauwe betrokkenheid met je eindgebruiker.

 

1. Werken vanuit een hypothese

Deze methode is gebaseerd op het definiëren van een hypothese als je uitgangspunt. Net zoals je op school geleerd is om een werkstuk te schrijven. Grote consultingbedrijven passen een variatie van deze methode nog dagelijks toe.

2. Werken vanuit empathie met de eindgebruiker: Design Thinking

Design thinking zet niet de vraagstelling en de hypothese centraal, maar empathie met de eindgebruiker. Dat zal uiteindelijk tot het vaststellen van de centrale onderzoeksvraag leiden. Vervolgens is er een serie van creatieve sessies om in iteraties tot de oplossing te komen. Design Thinking wordt op meerdere manieren geïnterpreteerd, de vijf fasen hieronder zijn van de bekendste en oorspronkelijke vorm van de Stanford D. School.