Co-Creation Challenge

Jouw vraag

Je wilt volkomen frisse ideeën op een vraagstuk. En je wilt daar meerdere groepen bij betrekken. Bijvoorbeeld meerdere afdelingen binnen je organisatie, klanten, partners of eindgebruikers. De uitkomst moet je helpen om iets op een heel nieuwe manier te helpen.

 

Je wilt je laten inspireren door voorbeelden en ervaringen uit compleet andere sectoren, standpunten en belangen. Je kiest bewust dezelfde denkprocessen door dezelfde mensen te vermijden.

 

Een Co-Creation Challenge combineert elementen van inspiratie en innovatie. Inspiratiesessies zijn presentaties of discussies over onderwerpen uit het relevante vakgebied, maar ook uit andere werelden. De innovatie zoeken we in de werksessies.

Mijn aanpak: drie stappen

Uiteindelijk wil je een Co-Creation Challenge doen om iets in je organisatie in beweging te krijgen. Wat dat is moet de drijfveer zijn achter het hele ontwerp.

1. bepaal de nodige beweging

Wat is het dat je in beweging wilt krijgen, en hoe zou dat vorm moeten hebben in je organisatie na de Co-Creation Challenge? Dat is het eerste om duidelijk te krijgen:

  • wat wil je in beweging krijgen?
  • hoe ziet je organisatie eruit als dat in beweging is?
  • wat is dus de beste uitkomst van de Co-Creation Challenge?

 

2. maak het ontwerp

Ik maak een ontwerp dat naar de hele beleving van je deelnemers kijkt vanaf de eerste introductie op de Co-Creation Challenge, de sessies zelf, en wat er met de resultaten gebeurt. We definiëren samen een Journey Map die alle interacties vastlegt die onze gebruikers met de Challenge hebben. In dat ontwerp houden we wel ruimte om tijdens de uitvoering de koers te kunnen veranderen als we een interessante vondst willen volgen. Het ontwerp is dus meer sturend dan leidend bedoeld.

 

Als onderdeel van het ontwerp wordt ook de inrichting van de ruimte bepaald. En hoe deze door de sessie heen blijft wijzigen om het proces maximaal te ondersteunen. 

 

3. doe de uitvoering

Tijdens de dag begeleid ik met mijn team de sessies. Een typische teamsamentelling is vanuit het procesteam een facilitator, een grafische scribe en een informatiemanager. Vanuit de klant is er minimaal één persoon aanwezig die de eigenaar is van de vraag die we stellen en de oplossing die we gaan creëren.

 

Hoe lang duurt dat dan?

Als onafhankelijke sessie moet je afhankelijk van de complexiteit rekenen op 3-5 dagen voorbereiding en 2-3 dagen voor de bijeenkomst en de uitwerking voor een co-creation challenge die op één dag plaatsvindt.

 

Je kan een Co-Creation Challenge ook binnen een groter event opnemen. Dan komen je deelnemers in kleinere groepen één of meerdere keren langs. De challenge is dan een element dat veel creatieve energie geeft aan je event. De tijdsinspanning is redelijk gelijk als bij een onafhankelijke sessie.