Strategische Werksessie

Jouw vraag

In Jouw organisatie moet iets veranderen, of je staat voor een belangrijke keuze. Je moet hiervoor meerdere partijen betrekken. Bijvoorbeeld:

  • Wie worden de gebruikers in de nieuwe situatie? Wat is hun behoefte?
  • Wie zijn er deskundig over de huidige situatie? Wat kunnen zij ons vertellen over waar we nu staan?
  • Wie zijn er deskundig over mogelijke nieuwe situatie? Hoe kunnen zij ons informeren?

 

Je beseft je dat het voor jou teveel is om je op alle belanghebbenden, het proces en de inhoud te richten. Je wilt jezelf op de inhoud richten, en hebt iemand nodig die je helpt om de groep op de juiste manier te begeleiden. Iemand die

  • ...zorgt voor een creatief proces waardoor iedereen actief bijdraagt
  • ...zorgt voor de juiste groepsdynamiek door de sessies heen
  • ...de groep uitdaagt, zodat zij optimaal blijven presteren door de sessie heen
  • ...voor het uitwerken van de oplossing zorgt

Mijn aanpak: drie stappen

Een strategische sessie is vaak het begin van een transformatie. Het is belangrijk helder te hebben waar we dus naar toe willen transformeren.

1. bepaal het strategisch doel

De invulling van het strategisch doel zal plaatsvinden tijdens de werksessie. Daarvoor is het nodig te begrijpen wat het doel is, waarom het nodig is en wat de criteria zijn om het succesvol in te vullen.

 

2. maak het ontwerp

Een strategische sessie wordt strak gepland, maar moet voor deelnemers als een ontspannen sessie aanvoelen. De rigiditeit zit dus meer in het proces en de uitvoering, en minder in de beleving van de deelnemers. Het moet immers een creatief proces zijn.

 

Het ontwerp zal dus bestaan uit een combinatie van een goed doortimmerd plan met een duidelijk tijdpad, en een aantal duidelijke werkvormen voor de deelnemers. Samen moet dit tot het gewenste resultaat leiden.

 

Voor een grote sessie als dit, zal er meer begeleiding nodig zijn. Naast een strak plan en duidelijke werkvormen komt er ook een overzicht met de benodigde rollen met hun taken door de hele sessie heen.

 

3. draai de sessies

Ik zorg met mijn team dat de sessie geheel verzorgd wordt. We starten en stoppen op tijd, we werken nauw met jou samen om te zorgen dat de uitkomst de juiste kwaliteit heeft, en zorgen ervoor dat alles netjes wordt vastgelegd.

 

Hoe lang duurt dat dan?

Afhankelijk van de complexiteit moet je rekenen op 3-5 dagen voorbereiding en 2-3 dagen voor de bijeenkomst en de uitwerking voor een strategische sessie die op één dag plaatsvindt.